Design thinking. Poznaj etapy i wykorzystaj myślenie projektowe!

Tworzenie innowacyjnych produktów lub usług to coś, do czego dąży wiele organizacji. Jak wiadomo, każdy chce być o krok przed konkurencją. Dlatego chcąc wprowadzać nowatorskie rozwiązania dostosowane do potrzeb naszych potencjalnych klientów (użytkowników), poznać proces myślenia projektowego. Design thinking to narzędzie, z którego korzystają największe przedsiębiorstwa na świecie – bo chyba nie trzeba przedstawiać nikomu takich gigantów jak Google, Apple czy IBM. Skoro tak wielkie firmy doświadczają korzyści z tego narzędzia, dlaczego by nie wprowadzić tego procesu w życie swojej organizacji? Pewnie pomyślisz, że to niemożliwe, przecież nie masz takiego budżetu jak np. Google i ciężko będzie Ci wprowadzić design thinking. Otóż tutaj Cię pocieszę – aby wdrożyć myślenie projektowe (tak, to jest polskie tłumaczenie DT) w organizacji, nakłady finansowe nie są potrzebne. Poniżej znajdziesz więcej szczegółów na ten temat.

design thinking

Design thinking – co to jest?

Design thinking jest postrzegany jako pewien usystematyzowany proces służący rozwiązywaniu złożonych problemów. Wykorzystuje się go do tworzenia innowacyjnych produktów i usług, odpowiadających na realne zapotrzebowanie odbiorców. Mówi się, że design thinking to sposób myślenia stawiający na pierwszym miejscu gruntowne poznanie użytkownika oraz zrozumienie jego potrzeb. W myśleniu projektowym bardzo ważna jest kreatywność, ponieważ dzięki niej powstają nowe pomysły, na podstawie których tworzone są innowacyjne rozwiązania.

Dla kogo jest design thinking?

Jedną z najważniejszych cech tego procesu jest uniwersalność. Dzięki temu metoda ta może być wykorzystywana nie tylko w wielkich przedsiębiorstwach, ale także w małych organizacjach. Coraz częściej myślenie projektowe aplikowane jest w szkołach, administracji i organizacjach pozarządowych. Proces można stosować wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z potrzebami ludzi. Pomimo że myślenie projektowe może kojarzyć się z branżą kreatywną, aby stosować design thinking nie trzeba być projektantem! Pamiętaj, że w procesie tworzenia innowacji metodą DT najlepiej sprawdza się zróżnicowany (interdyscyplinarny) zespół.

Etapy design thinking

Myślenie projektowe składa się z 5 etapów, które się wspólnie uzupełniają. Każdy z nich ma ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju pracy.

etapy design thinking

Empatyzacja

Pierwszy i jeden z najważniejszych etapów design thinking. To czas na odkrywanie potrzeb naszych odbiorców, dla których będziemy projektować. Poszukiwanie informacji na temat użytkownika odbywa się najczęściej poprzez bezpośrednią interakcję, indywidualny wywiad lub obserwację. Działania te pozwalają „wejść w buty” naszego odbiorcy i zaobserwować to,, czego doświadcza. Na tym etapie nawet najbardziej błaha informacja może okazać się kluczowa dla końcowego efektu, dlatego należy robić szczegółowe notatki.

Definiowanie problemu

Na tym etapie design thinking analizujemy wszystkie zebrane informacje o tym, kim jest nasz odbiorca, z jakimi problemami się zmaga, jakie są jego największe wyzwania i potrzeby w kontekście potencjalnego rozwiązania. Umiejętne wyciągniecie wniosków i synteza tych elementów powinny nas doprowadzić do zdefiniowania wyzwania projektowego (najczęściej jest to pytanie generatywne „How Might We?”).

Generowanie pomysłów

Po przeanalizowaniu wszystkich informacji zebranych w badaniu użytkownika i stworzeniu wyzwania, na którym będzie opierać się dalsza praca, przechodzimy do generowania jak największej liczby pomysłów. Idee te mają odpowiadać na problemy i potrzeby naszego odbiorcy. W tym etapie najczęściej wykorzystuje się klasyczny brainstorming. Należy jednak pamiętać, aby burza mózgów została przeprowadzona we właściwy sposób.

Budowanie prototypów

Pomysły, które zostały wygenerowane i wybrane w poprzednim etapie myślenia projektowego powinny teraz uzyskać swój prototyp. Najczęściej tworzy się go za pomocą makiet, schematów, storyboardów lub scenek. Powstają one w warunkach warsztatowych, z wykorzystaniem papieru, kredek, nożyczek itp. Prototypy powinny mówić same za siebie, tak aby odbiorca podczas testu nie potrzebował specjalnych instrukcji. Warto zwrócić uwagę, aby wykonywane prototypy były szybkie i tanie w opracowaniu, ponieważ zazwyczaj pierwsze pomysły wymagają późniejszych poprawek.

Testowanie

Ostatnim etapem design thinking, jest przedstawienie przygotowanego prototypu naszemu użytkownikowi. Najważniejsze w tym kroku jest zebranie informacji od odbiorcy. Należy pytać i uważnie słuchać, nawet jeżeli spotkamy się z krytyką. Bardzo ważne, aby podczas testowania nie przekonywać użytkownika do swoich racji, ponieważ tutaj nie chodzi o sprzedaż stworzonego prototypu.

Podsumowanie

Design thinking to metoda coraz częściej praktykowana, nie tylko w dużych przedsiębiorstwach, ale także w małych organizacjach. Usystematyzowanie tego procesu i gruntowne poznanie potrzeb użytkowników pozwoli na stworzenie innowacyjnych rozwiązań, produktów i usług. Zaletami myślenia projektowego są m.in.: nastawienie na odbiorcę, szybki efekt, praca zespołowa i niewielkie ryzyko, które ponosimy testując nowe pomysły. A jeśli chcesz dowiedzieć się jak ćwiczyć swoją kreatywność to koniecznie sprawdź artykuł, który przedstawia Zajęcia rozwijające kreatywność!

FAQ

Czym jest design thinking?

Design thinking jest usystematyzowanym procesem, który służy do rozwiązywania złożonych problemów poprzez tworzenie innowacyjnych produktów i usług. Koncentruje się na gruntownym poznaniu użytkowników i zrozumieniu ich potrzeb. Design thinking wykorzystuje kreatywność do generowania nowych pomysłów i tworzenia innowacyjnych rozwiązań.

Jakie są etapy design thinking?

Design thinking składa się z 5 etapów, które są ze sobą powiązane i się uzupełniają:

  • Empatyzacja - poznanie potrzeb i doświadczeń użytkowników poprzez bezpośrednią interakcję, wywiady i obserwacje.
  • Definiowanie problemu - analiza zebranych informacji i zdefiniowanie wyzwania projektowego.
  • Generowanie pomysłów - generowanie jak największej liczby pomysłów, które odpowiadają na potrzeby i problemy użytkowników.
  • Budowanie prototypów - tworzenie prototypów wybranych pomysłów, które mogą być prezentowane i testowane.
  • Testowanie - przedstawienie prototypów użytkownikom i zbieranie informacji zwrotnych.

Czy wdrożenie design thinking wymaga dużych nakładów finansowych?

Nie - wdrożenie design thinking nie wymaga dużych nakładów finansowych. Można rozpocząć ten proces w organizacji bez znaczących kosztów. Ważne jest skoncentrowanie się na gruntownym poznaniu użytkowników i zastosowaniu kreatywnego podejścia do generowania pomysłów i tworzenia prototypów. Design thinking stawia nacisk na pracę zespołową i eksperymentowanie, co pozwala ograniczyć ryzyko i przyspieszyć efektywność działania.

Dla kogo jest design thinking?

Design thinking jest metodą uniwersalną i może być stosowany w różnych organizacjach i branżach. Może być wykorzystywany zarówno w dużych przedsiębiorstwach, jak i w małych organizacjach, szkołach, administracji czy organizacjach pozarządowych. Nie trzeba być projektantem, aby korzystać z design thinking.

Autor

TRENER UMIEJĘTNOŚCI KREATYWNYCH
Jakub Strojek
„Dzielę się wiedzą i doświadczeniem z zakresu narzędzi kreatywnego rozwiązywania problemów. Od kilku lat rozwijam się jako moderator burz mózgów i Design Thinking. Każdy pojawiający się problem przekształcam w wyzwanie!”