Badanie kompetencji na współczesnym rynku pracy – raport z badań

Prowadząc badanie, chcieliśmy rozpoznać, jakie znaczenie przypisywane jest kompetencjom miękkim i twardym na współczesnym rynku pracy przez osoby pracujące na różnych stanowiskach i w odmiennych branżach. Naszym celem było również zbadanie stopnia, w jakim respondenci są zadowoleni z ich aktualnego poziomu kompetencji miękkich oraz które z nich uważają za najistotniejsze. 

Przygotowany raport oraz wnioski w nim zawarte mogą okazać się pomocne nie tylko dla osób stawiających pierwsze kroki na rynku pracy czy doświadczonych pracowników, ale również dla pracodawców.

Dodatkowy atut raportu stanowią zamieszczone w nim opinie praktyków biznesu i ekspertów w zakresie zarządzania, którzy komentują znaczenie kompetencji miękkich z perspektywy swojego doświadczenia zawodowego.

Spis treści

1.

Wstęp

Krótkie wprowadzenie w temat kompetencji

2.

Opis metodologii zrealizowanych badań

Szczegóły o formie i czasie realizacji badania

3.

Charakterystyka próby badawczej

Szczegółowe informacje na temat osób biorących udział w badaniu

4.

Znaczenie kompetencji na obecnym rynku pracy

Porównanie istotności wybranych kompetencji

5.

Podejście do rozwoju kompetencji miękkich

Stosunek do rozwoju kompetencji oraz kluczowe kompetencje miękkie do rozwoju w przyszłości

6.

Podsumowanie